Ciele a poslanie

Naše ciele a poslanie

Hlavným cieľom nášho združenia je rozvoj športu zdravotne postihnutých na Slovensku.
najmä zlepšením podmienok na ich tréning a regeneráciu. 

 

Zdravotne postihnutí viac ako iní z titulu svojho postihnutia potrebujú šport a pohyb.

 

Napomáha k zlepšeniu ich zdravotného stavu, k získaniu väčšej sebadôvery,
pre mnohých zdravotne postihnutých je šport tým pravým priestorom pre sebarealizáciu
a nadväzovanie nových vzťahov a priateľstiev.


V súčasnosti OZ Šport bez bariér realizuje tri projekty :

 
1. Prvým z našich projektov je Komunitné Bezbariérové Fitcentrum
Naše fitcentrum sa nachádza v priestoroch ZKR Gaudeamus na Mokrohájskej 3 v Bratislave.

 

2. Druhým naším projektom je  podpora florbalového integrovaného teamu,
v účasti v tretej najvyššej slovenskej florbalovej súťaži najmä hráčsky, trénersky, organizačne a finančne

 

3. Tretím naším projektom je Individuálna podpora talentovaných športovcov
v prvom roku projektu sme podporili Vojta Németa, hráča florbalu, kúpou špeciálneho florbalového vozíka, v druhom roku mladú 12-ročnú plavkyňu Jadranku Marić

 

Okrem toho v spolupráci so Spojenou školou Mokrohájska 3 podporujeme športovo rekondičné pobyty

Prihlásenie