Vedenie OZ Šport bez bariér

Vedenie OZ Šport bez bariér

 

PhDr. Matej Alex
predseda združenia
matejalex1@gmail.com

Zamestnanie :
riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto

Vzdelanie :
absolvent magisterského štúdia sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK
po obhajobe rigoróznej práce mu bol udelený titul PhDr. (doktor filozofie)
momentálne je externým doktorandom - odbor sociálna práca

Certifikáty :

Certifikát o absolvovaní 300 hodín sociálno - psychologického výcviku
Univerzita Komenského Bratislave
Certifikát o absolvovaní kurzu o komunitnej rehabilitácii v rozsahu 160 hodín
Queen´s University, Kingston, Kanada

Šport (v minulosti) :

registrovaný hráč hokejbalu ( 9 ročníkov)
v bratislavských súťažiach žiakov, dorastu a dospelýchMgr. Andrej Lackovič
podpredseda združenia
lackovica1@gmail.com


Zamestnanie :
Riaditeľ - Spojená škola Mokrohájska 3

Vzdelanie :
absolvent magisterského štúdia na FTVŠ UK, smer :
zdravotná telesná výchova v kombinácii s biológiou
absolvent štúdia špeciálnej pedagogiky na FTVŠ UK
absolvent postgraduálneho štúdia špeciálnej pedagogiky na PedF UK


Šport  (v minulosti) :
juniorský reprezentant SR vo veslovaní
niekoľkonásobný majster Slovenska v disciplíne skif
účastník majstrovstiev sveta juniorovMgr. et Mgr. Marek Machata
tajomník združenia
marek.machata@gmail.com
www.machata.sk


Ťažko zdravotne postihnutý :
Detská mozgová obrna - spastická kvadruparéza s ľavostrannou prevahou

 

Zamestnanie :
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

motivátor - Slovenský paralympijský výbor

mediátor, poradenský psychológ - MM - mediácia a poradenstvo

herec, manažér - Divadlo bez zábran pri Malej scéne STU

 

Vzdelanie :
Univerzita Komenského v Bratislave

Bc. v odbore aplikovnaná psychológia (2006, FSEV UK)
Bc. v odbore právo (2007, PraF UK)
Mgr. v odbore sociálna a pracovná psychológia (2008, FSEV UK)

Paneurópska vysoká škola

Mgr. v odbore právo (2012, FP PEVŠ)
PhD. štúdium v odbore masmediálne štúdiá (prebieha, FM PEVŠ)

Šport (v minulosti) :
SKI Centrum Remata, CŠT TPM Remata (lyžovanie na monoski)
ŠK TPM Altius Bratislava (basketbal, stolný tenis, čiastočne boccia)

Prihlásenie