Podpora športovo - rekondičných pobytov

 

Spolupracujeme so Spojenou školou Mokrohájska 3 a podporujeme športovo - rekondičné pobyty, ktoré táto škola organizuje pre svojich žiakov

 

 

Podporili sme pobyty v Chorvársku v lete 2010 a vo Vysokých Tatrách v zime 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnako podporíme aj pobyt, ktorý sa uskutoční v lete tohto roku v Taliansku.

Prihlásenie